Informace pro rybáře

Informace pro  RYBÁŘE !

Vody Pastvinské přehrady jsou v celorepublikovém a v celosvazovém rybolovu!!! Info je z Východočeského rybářského svazu v Hradci Králové. 

Po Vašem rybolovu  na Pastvinské přehradě nabízíme teplé zázemí v  chatkách   s přitápěním  v ATC Šlechtův palouk !!! Můžete  i kempovat přímo u vody na trávě! smileyDůležité věci pro RYBÁŘE zakoupíte v Žamberku !!!  www.rybaruvkramek.cz 

Tel.: +420 608 553 866   Vladimír Kudrjavcev cool

 

Rybářské povolenky prodej:smiley

Prodejna rybářských potřeb a suvenýrů , u hráze

Josef Pávek
Mobil: 731 574 505

(MP + P povolenky pro členy ČRS, MRS, nečleny a cizince)

ÚDOLNÍ NÁDRŽ PASTVINY NA DIVOKÉ ORLICI POTĚŠÍ I RYBÁŘEyes

Řeka Divoká Orlice, od soutoku s Tichou Orlicí již jako Orlice, je největším levostranným přítokem Labe ve východních Čechách.

Přehrada Pastviny byla vybudována v letech 1933 – 38 na řece Divoké Orlici.  Jedná se o poslední   zděnou  hráz z kamene.  Až do počátku 20. století byla Divoká Orlice známa  společným výskytem druhů ryb typických pro tuto oblast - pstruha obecného potočního, lipana podhorního, lososa obecného,  ale i pstruha obecného mořského. S přibýváním  překážek na Labi a Orlici postupně vymizely do roku 1916  poslední dva vyjmenované druhy a  jejich úbytek byl již  koncem 19. století nahrazován vysazením sivena amerického a pstruha duhového.

S výstavbou přehrady Pastviny,  a tím i se vznikem údolních nádrží Pastviny I a Pastviny II začaly podmínky pro další možnosti rybářského obhospodařování.

Kromě lososovitých ryb, které jsou v zastoupení pstruha obecného potočního, pstruha duhového, lipana podhorního a sivena amerického vysazovány především do toku Divoké Orlice v úsecích nad i pod údolními nádržemi, jsou opakovaně do  nádrže Pastviny I vysazovány tisíce kilogramů a kusů ryb.  Jde  především  o kapra obecného,  ale i další druhy ryb jako síh severní maréna, amur bílý, ostroretka stěhovavá, hlavatka obecná, úhoř říční, mník jednovousý a samozřejmě štika obecná a candát obecný.

Do údolní nádrže Pastviny II je  opakovaně vysazován  kapr obecný, pstruh duhový a lipan podhorní. V obou nádržích se přirozeně vyskytuje i celá řada takzvaných plevelných ryb., jako je plotice obecná, perlín ostrobřichý, karas obecný, okoun říční a další druhy.

V lokalitě údolních nádrží Pastviny jsou tři rybářské revíry. V revírech Orlice Divoká 7 a Orlice Divoká 5 včetně vyrovnávací údolní nádrže Pastviny II platí povolenky k lovu ryb na pstruhových revírech. V revíru Orlice Divoká 6 – údolní nádrž Pastviny I platí povolenky k lovu ryb na mimopstruhových revírech.

Revír 453 059 Orlice Divoká 7, který sousedí s revírem na údolní nádrži Pastviny I až k prvnímu jezu nad Zemskou bránou v délce 7km,  obhospodařuje MO ČRS Klášterec nad Orlicí.

Revír 451 090 Orlice Divoká 6 – údolní nádrž Pastviny I  v délce 7km a na ploše 80 ha

 obhospodařuje   přímo  Východočeský územní svaz.  A tyto dva revíry patří Českému rybářskému svazu.

Na vyrovnávací údolní nádrži Pastviny II o ploše 17ha a na 11 km a 11ha Divoké Orlice se nachází revír 453 057 Orlice Divoká 5. Zde hospodaří MO ČRS Nekoř v rámci ČRS. Tento  rybářský spolek  patří k nejstarším v Čechách, byl založen 6. dubna 1884. V příštím roce oslaví již 130 let od svého založení.

Od počátku  se spolek věnuje chovu lososovitých ryb. V současnosti MO ČRS Nekoř produkuje ve vlastní líhni umělým výtěrem generačních ryb a inkubací jiker  plůdek pstruha obecného potočního a lipana podhorního. Pro veřejnost realizuje spolek v letním období prodej pstruhů z vlastního chovu. Jejich  velmi oblíbenou akcí  je každoročně   v červnovém termínu tradiční rybářský táborák s prodejem rybářských specialit.

Věřím, že krásná zdejší  příroda, Divoká  Orlice a  údolní nádrže Pastviny I a II přilákájí bezpočet turistů i rybářů.  Jak říkáme u nás v  Orlických horách „Přijďte pobejt!“ a „Petrův zdar!“

 

Pro web stránky ATC Šlechtův palouk

 napsal hospodář MO ČRS Nekoř, Mgr. Miloš Krejsa, kontakt: +420777586042,

                                                                                                                krejsa.milos@seznam.cz

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.atcslechtuvpalouk.cz 07. 12. 2021, 22:49