Jak se k nám dostanete

Jak se k nám dostanete

I do letošní letní sezóny nám zasáhne problematický příjezd do areálu

autocampu od Nekoře. Příjezd možný pouze po místní komunikaci z centra Pastvin. 

JE UZAVŘENA KORUNA přehradní hráze Pastvinské přehrady

- průjezd ani průchod NENÍ možný! 

Plánované uzavření do 11/2022! 

Důvod: oprava a rozšíření koruny přehradní hráze.

Příjezd do ATC Šlechtův palouk POUZE po místní komunikaci z obce Pastviny!!!  

Vlakem 

Nejbližší vlakové nádraží je v Letohradě. V sousedství vlakového nádraží se nachází autobusové nádraží.

Odtud pokračujte linkovým autobusem směr Nekoř, Pastviny, Klášterec nad Orlicí a České Petrovice. 

Autobusem

Dálkové autobusy:

Praha – Hr. Králové - Jeseník: zastávka na autobusovém nádraží v Pastvinách, značeno jako Pastviny křižovatka 

Místní linkové autobusy :

linka Letohrad – Nekoř  - Pastviny / výstup autobusové nádraží - křižovatka/ – Klášterec n.O. - České Petrovice

linka Žamberk – Klášterec n.O. - Pastviny / výstup autobusové nádraží- křižovatka/ – Králíky
 

Pěšky od autobusu , cca 2,5 km z centra Pastvin / Pastviny křižovatka, autobusového nádraží/

Odtud půjdete směrem k přehradní hrázi po místní komunikaci / Kočího cesta/ nebo  okolo hřbitovní zdi

zkratkou a následně se ocitnete na uvedené místní komunikaci , kde budete poktačovat vpravo ,, k vodě" . 
 

Autem

Ze směru :

Praha:  D 11 směr Hradec Králové , dále směr Ostrava po hlavní silnici č. 11 .

Za Žamberkem cca 2 km odbočte vlevo směr Pastviny / nejdříve  obec Líšnice/.  Pokud by jste tuto  odbočku minuli,

tak je za 4 km / za benzínovou pumpou/ kruhový objezd Šedivec, kde je značen sjezd do Pastvin.
 

Brno, Svitavy :

1/ směr Lanškroun, Jablonné nad Orlicí a navázat na silnici č.11 ve směru na Žamberk / HK/ .

Za cca 6 km  kruhový objezd , kde je značen sjezd  Pastviny.

 2/ za Opatovem možno odbočit vlevo na Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, zde volba Letohrad nebo Žamberk , Pastviny
 

Ostrava, Jeseník, Šumperk, Červená Voda¨:

1/  Jablonné n.Orlicí, silnice č. 11, za Jablonným n.O.  6 km kruhový objezd a sjezd  Pastviny

2/  Králíky, a dále po silnici č. 312 na Lichkov, Mladkov , Pastviny

 

Letohrad - výjezd po silnici č. 360 na křižovatku se silnicí č. 11 -  kruhový objezd  Šedivec- zde značeny Pastviny  

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.atcslechtuvpalouk.cz 20. 8. 2022, 08:13