nadpis
icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

   

slide1 slide2 slide3 slide4

nadpis
14.05.2024
Provoz autocampu byl zahájen 13.5.2024. Bližší pokyny ohledně provozu jsou zveřejněny na okně Recepce v autocampu. Dále na webových stránkách www.atcslechtuvpalouk.cz Kontakt na případné dotazy: 724 147 317

02.01.2024
Pro letní sezónu 2024 již evidujeme poptávky a rezervace. Poptávkový formulář naleznete na našich webových stránkách www.atcslechtuvpalouk.cz Těšíme se na Vás!

18.06.2022
Doporučujeme majitelům, kteří plně nezvládají své psí miláčky a nejsou ochotni mít své psy na vodítku, v bezpečné vzdálenosti od ostatních hostů, aby zvážili návštěvu našeho autocampu.

30.06.2017
MÍSTA pro STANY a KARAVANY NEREZERVUJEME!!! V našem autocampu nemáme vytyčené parcely ani jinak označená místa.

08.08.2015
Informaci o kvalitě vody v přírodním koupání ve vodní nádrži Pastviny zísláte na www.khspce.cz

07.07.2014
Prázdninový inspektor v roce 2012 ocenil náš kemp bronzovou madajlí.

27.02.2014
Schéma našich chatek.


nadpis
ajax

nadpis
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

nadpis
Zámek Potštejn
Muzeum řemesel Letohrad
Hora Matky Boží Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Vodácká řeka Orlice


nadpis
camp.cz Motorkáři vítáni
www.pekarnaletohrad.cz Klášterecké masné pochoutky, a. s. Pivovar Holba a.s. - Hanušovice Hamé.cz Zelená vrána Krkonošský produkt www.dokempu.cz www.mojeorlickehory.cz

nadpis

Právě online: 1
Návštěvy dnes: 26
Návštěvy za týden: 645
Návštěvy za měsíc: 2481
Návštěvy celkem: 373340
O kempu Tisk článku  
let_E1k.jpg
UBYTOVACÍ   ŘÁD
ATC Šlechtův palouk Pastviny
Majitel a provozovatel: Obec Pastviny, Pastviny 32, 564 01 Žamberk,
IČ: 00279331, D IČ: CZ 002793311
 

1.Tento ubytovací řád se vztahuje na ATC  Šlechtův palouk /dále jen ubytovací zařízení nebo ATC ŠP /                                    

2.Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno občanům, kteří nejsou postiženi infekčními nemocemi.

3.Při žádosti o ubytování host předloží v recepci ubytovacího zařízení příslušné osobní doklady nutné pro ubytování a evidenci osob. Ubytovací zařízení vydá ubytovanému hostu řádný doklad o zaplacení  ubytování a služeb.

4. Za ubytování a poskytované služby je občan povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem a to předem, nejpozději při zahájení pobytu. Ceník ubytování  a  služeb je

k nahlédnutí v recepci ubytovacího zařízení / stůl, okno/  nebo na  webových stránkách autocampu.

5. Pracovník recepce sdělí hostu  číslo chaty, její umístění a zajistí předání chaty.   Doporučí místo pro postavení  stanu, přívěsu, automobilu. Vydá označení /číslo/  ubytovacího prostoru včetně označení automobilu parkovací kartou.

6. Ubytovaný host je na vyzvání pracovníka recepce nebo pověřené osoby po celou dobu pobytu povinen prokazovat se platným dokladem o úhradě ubytování včetně označení ubytovacího prostoru a motorového vozidla.

7. Ubytovaný host má právo po dobu sjednanou k ubytování používat mimo vlastní ubytovací prostor i  společné sociální zařízení, ostatní   společné  prostory a služby ubytovacího zařízení.

8. Teplotní komfort při chladném počasí  je v části chat /č.1-5, 12 -15/ zajištěn elektrickým přímotopem. Pro úhradu této služby slouží orientační odečet elektrické energie.

9. Rekreační chata bude hostu předána k ubytování uklizená a včetně seznamu umístěných věcí, který bude odsouhlasen. Předání zpět majiteli bude probíhat obdobným způsobem.  Na provedení závěrečného úklidu bude vybírána vratná záloha 500,- Kč.

10. Poslední placený den pobytu uvolní ubytovaný host prostor v ATC ŠP / včetně svého zařízení / nejpozději do 10 hod. .

11.Požádá-li ubytovaný host o prodloužení ubytování, může ubytovatel v  případě volné kapacity nabídnout stejný nebo případně jiný obytný  prostor než ten, ve kterém byl původně ubytován. Požadavek je třeba  uplatnit  den před řádným ukončením pobytu.

 

 

 


 
                                                                   
PROVOZNÍ ŘÁD
ATC Šlechtův palouk Pastviny
Majitel a provozovatel: Obec Pastviny, Pastviny 32, 564 01 Žamberk,
IČ: 00279331, DIČ: CZ 002793311
 1. ATC ŠP je v provozu od   28.4.2017 do 29.10.2017. Po domluvě možnost pobytu i v měsíci dubnu.
 2. Provozní doba recepce : květen a do 30. června  dle zájmu, od 1.7.. do 31.8.2017  provoz od 9:00 do 21:00 hodin , září, říjnu  dle zájmu. Vyhrazujeme si právo provoz upravit dle aktuálních potřeb. 
 3. Noční klid je stanoven  od 22:00  hod. do 6:00 hod. následujícího dne, o víkendu od 22:00  hod. do 8:00 hod. následujícího dne, pokud není dnem pracovním. Zákon o přestupcích a jeho novela od 1.10. 2016. 
 4. Je třeba:
  - dbát o čistotu a pořádek ve společných prostorách / WC, sprchy, kuchyňka, travnatá plocha, pláž u vody/
  - odpad třídit a ukládat na vyhrazená místa a do určených nádob (vzadu za sociálním zařízením)
  - do prostoru ubytovacího zařízení vjíždět motorovými vozidly (případně na kolech) jen po přístupových cestách
  - provádět drobné opravy vozidel jen na určeném místě a se souhlasem pracovníka recepce
  - nahlásit předem v recepci odjezd z ubytování od 23.30 hod. do 7 hod. ranní. nesmí být narušen noční klid
  - provozovat míčové hry a sporty na hřišti nebo k tomu vyhrazených místech. nesmí být rušen klid a bezpečnost ostatních hostů
  - obezřetnosti při manipulaci s otevřeným ohněm
 5. Není dovoleno:
  - přemisťovat a vynášet nábytek ven z chat
  - rušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, hudbou, troubením, stálým chodem 
  - trhat květiny a přírodní okrasy v prostorách ubytovacího zařízení
  - ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v prostorách ubytovacího zařízení
  - ohraničovat stan rýhou, příkopem či jiným způsobem.
  - volné pobíhání psů a jiných zvířat po ubytovacím zařízení
  - zvířata pouze na vodítku a venčení zvířat pouze mimo areál ATC ŠP a s úklidem
  - mytí vozidel v areálu ATC ŠP
  - manipulace s windsurfingem na pláži a surfování v těsné blízkosti pláže 
  - manipulace s pyrotechnikou , ohňostroje
 6. Rozdělávání ohně v celém areálu ubytovacího zařízení je povoleno pouze na místech k tomu určených. Na ostatních prostranstvích je rozdělávání ohňů zakázáno.  
 7. Používání elektrických infrazářičů a jiných elektrických topidel je v ubytovacím zařízení přísně zakázáno. Rovněž tak je zakázána manipulace s veškerým elektrickým zařízením.
 8. Ubytovaní hosté a návštěvníci areálu ATC ŠP   jsou povinni dodržovat ustanoveni tohoto provozního řádu.
 9. Hosté a návštěvníci ATC ŠP jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů pracovníků ubytovacího zařízení a zástupců majitele. V případě, že hrubým způsobem poruší tento provozní řád, má pracovník recepce nebo zástupce majitele právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a jednotlivce vyloučit z užívání ubytovacího zařízení či rekreačního areálu. V takovém případě ztrácí vyloučená osoba nárok na finanční vyrovnání.
 10. Majitel ubytovacího zařízení neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud by je prokazatelně nezavinil.
 11. Majitel ubytovacího zařízení neodpovídá za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud nebyly svěřeny do jeho úschovy.
 12. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem. 
 13. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů . O způsobené škodě bude sepsán protokol a úhrada škody bude provedena v hotovosti proti příjmovému dokladu. / viz. ztráta klíče / 200,- Kč.
 14. Návrhy, podněty, stížnosti i pochvaly ohledně ATC ŠP je možné sdělit a zapsat do ,, Knihy přání, námětů, poděkování" v recepci ATC ŠP .
 

 
 
Provozní informace ATC Šlechtův palouk PASTVINY
 

Karavany  :  elektrické připojení  na ,, františku“ - 5 stojanů po 6 přípojkách – 30 karavanů

                    elektrická přípojka – pouze 6A – rádio, lednička, světlo,..

                    NELZE  vařič + varná  konvice + SOUSED!!!!!!!

                    el. energii odebírá pouze ten,  kdo  si ZAPLATIL přípojku !!!!

                    Redukci – propojovací kabel lze zapůjčit –  vratná ZÁLOHA  1.000,- Kč

Stany        :   lze se připojit za stejných podmínek výše uvedených

Kuchyňka  :  společná     otevřena  07:00   -  21:00 hod.

                                        zavřena   21:00    - 07:00 hod.

                                        V případě nutnosti rádi otevřeme na požádání.

 

Sprchy /teplá voda/ : ženy  otevřeno  07:00  -   10:00 hod.   18:00 -  22:00  hod.

                                  muži  otevřeno  07:00 -    10:00 hod.   18:00 -  22:00  hod.

Umyvárny a WC       : volně přístupné 24 hodin

Sprcha VENKOVNÍ    : volně přístupná 24 hodin, studená voda

 

Spaní v autě            :  osobní automobil,  bude účtováno jako autokaravan, obytné auto.

 

Ohniště  :  jsou povolena pouze u chat č. 1 až  č.15, č.16  Bobík,  č.17 Babeta .

                 Mezi stany jsou ohniště ZAKÁZÁNA z důvodu BEZPEČNOSTI  !!!!!

                 Povoleno je  grilování  na uzavřeném grilu, a to pouze se svolením souseda . Za jakékoliv

                 poškození majetku souseda nenese majitel a provozovatel ATC ŠP žádnou zodpovědnost.

                 Věc musí být řešena pouze mezi občany, řešení není  záležitostí  recepce.

                 K užití doporučujeme dvě centrální ohniště v autocampu.

 

Plocha   :   chatová, stanová, karavanová – rozdělení je třeba dodržovat.

                 Respektovat soukromí, klid  a pohodu  okolních  sousedů a dalších hostů.

 

Zvířata   :   psi, ostatní zvířata budou vždy na vodítku a nebo v ochranné kleci. Za volný

                 pohyb zvířat má odpovědnost jejich majitel. Hrubé porušení  provozního řádu způsobené

                chováním zvířat může být  důvodem k ukončení pobytu  ze strany provozovatele ATC ŠP.

                 Venčit zvířata je nutné MIMO areál ATC ŠP a je povinností každého majitele uklidit

                 po svém miláčkovi jeho ,, díla“.

 

Vratná záloha :   ve výši 500,- Kč na  úklid chaty se vybírá při vyúčtování doplatku  po Vašem příjezdu

                           a bude vrácena po předání uklizené chaty v den odjezdu.

                           Pokud úklid nebude proveden řádně,  záloha propadá ve  prospěch  provozovatele ATC ŠP.

                           Za chybějící a poškozené věci je host povinen uhradit  stanovenou cenu uvedenou v ceníku

                           náhrad.

 

Rušení nočního klidu:  Náklady spojené se zajištěním nočního klidu  budou vyúčtovány osobám  porušujícím

                                   ubytovací řád.

                                   Provozovatel si  vyhrazuje právo  rozhodnout, jakým  způsobem bude daná  situace

                                   řešena.

 

Pohodové letní dny přeje

                                         vedení Autocampu Šlechtův palouk