nadpis
icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

   

slide1 slide2 slide3 slide4

nadpis
14.08.2021
Kemp je pro ubytování hostů otevřen.

03.08.2021
NEREZERVUJEME místa pro stany, karavany a obytná auta. Zdůrazňujeme!!! Před ubytováním je NUTNÉ doložit doklad: O-T-N / očkování, test, nemoc/!!!Je možný i antigenní samotest provedený před vstupem do areálu a prohlášení.

31.07.2021
Máme otevřeno pro příjem hostů.

27.07.2021
UPOZORNÉNÍ!!! Změna v potřebných dokladech pro ubytování. Platí - PCR test a antigenní test z laboratoře, doklad o očkování 14 dnů po druhém očkování nebo 14 dnů po očkování jen jednou dávkou, doklad o prodělání nemoci od lékaře, ne více jak 180 dnů od prodělání nemoci. Dalším řešením je antigenní samotest, který host provede před vstupem do areálu / recepci/ a podepíše prohlášení. Host musí splňovat některou z podmínek ,,systému O-N-T" /očkování, nemoc test/

23.05.2021
Autocamp otevřen od 27.5.2021. Je třeba dodržovat veškerá nastavená hygienická pravidla. Je NUTNÉ předložit potřebná potvrzení podmiňující ubytování dle Usnesení Vlády ČR a MZ ČR.

30.06.2017
MÍSTA pro STANY a KARAVANY NEREZERVUJEME!!! V našem autocampu nemáme vytyčené parcely ani jinak označená místa.

08.08.2015
Informaci o kvalitě vody v přírodním koupání ve vodní nádrži Pastviny zísláte na www.khspce.cz


nadpis
ajax

nadpis
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

nadpis
Zámek Potštejn
Muzeum řemesel Letohrad
Hora Matky Boží Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Vodácká řeka Orlice


nadpis
camp.cz Motorkáři vítáni
www.pekarnaletohrad.cz Klášterecké masné pochoutky, a. s. Pivovar Holba a.s. - Hanušovice Hamé.cz Zelená vrána Krkonošský produkt www.dokempu.cz www.mojeorlickehory.cz

nadpis

Právě online: 1
Návštěvy dnes: 28
Návštěvy za týden: 651
Návštěvy za měsíc: 2616
Návštěvy celkem: 287704
Prohlášení  Tisk článku  

Prohlášení o pravdivosti údajů

 

Já, níže podepsaný a jako zákonný zástupce

 

jméno a příjmení / hůlkovým písmem/

 

…..........................................................................................................................................................,

 

datum narození...................................................... bytem......................................................................

 

…...........................................................................................................................................................,

 

tímto  PROHLAŠUJI,

že jsem schopen doložit při kontrole za sebe a uvedené osoby v areálu  ATC Šlechtův palouk v Pastvinách, doklady požadované vládním nařízením spojené s Covid - 19 za účelem ubytování osob nebo vstupu k volnočasovým aktivitám. 

Požadované doklady:

1/ negativní PCR test na Covid -19 ne starší jak 48 hodin s platností 7 dnů / laboratoř/

2/ antigenní test s platností 72 hodin - 3 dny/ laboratoř/

3/ certifikát o očkování

4/ doklad o prodělání nemoci ne starší jak 180 dnů od prodělání nemoci / od lékaře/ 

Host musí splňovat některý z požadavků vládních nařízení.      O  -  T  -  N  /očkování, test, nemoc/

    Další možnost: 

5/ host provede antigenní samotest bezprostředně před vstupem do areálu / recepce/ a napíše prohlášení 

 

Pokud doba pobytu v autocampu přesahuje stanovené časové limity / 7 dnů, 72 hodin/ , je třeba testy obnovit a doložit kontrole v nové podobě !!!

 

Pobyt od …........................................................... do …........................................................................

 

Jméno a příjmení osob, rok narození:

 

….................................................................... …........................................................................

 

…..................................................................... …........................................................................

 

….................................................................... …........................................................................

 

 

Toto  prohlášení se přikládá k  dokladu za ubytování, poskytnuté služby

v ATC Šlechtův palouk v Pastvinách a podléhá ochraně osobních údajů.

 

Jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné, zkreslujicí a neúplné údaje.

Svým podpisem potvrzuji přečtení, pochopení obsahu a vyplnění  prohlášení.

 

 

V Pastvinách, dne …............................................

 

 

Podpis: …..............................................................