nadpis
icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

   

slide1 slide2 slide3 slide4

nadpis
02.01.2024
Pro letní sezónu 2024 již evidujeme poptávky a rezervace. Poptávkový formulář naleznete na našich webových stránkách www.atcslechtuvpalouk.cz Těšíme se na Vás!

02.01.2024
Do nového roku 2024 přejeme všem našim hostům a jejich blízkým vše dobré a hlavně zdraví. Mimo to důležité také je, aby byl klid a mír ve světě a okolo nás. To si přejme.

17.10.2023
Sezóna 2023 byla v ATC Šlechtův palouk UKONČENA. Děkujeme všem našim hostům a návštěvníkům za účast v letošní sezóně a podporu. Těšíme se s Vámi na společné otevření sezóny na jaře 2024.

18.06.2022
Doporučujeme majitelům, kteří plně nezvládají své psí miláčky a nejsou ochotni mít své psy na vodítku, v bezpečné vzdálenosti od ostatních hostů, aby zvážili návštěvu našeho autocampu.

30.06.2017
MÍSTA pro STANY a KARAVANY NEREZERVUJEME!!! V našem autocampu nemáme vytyčené parcely ani jinak označená místa.

08.08.2015
Informaci o kvalitě vody v přírodním koupání ve vodní nádrži Pastviny zísláte na www.khspce.cz

24.08.2014
Agentura Czech Tourism pozvala novináře k návštěvě Podorlicka a Pastvinské přehrady. V našem kempu byli novináři velice spokojeni. Plusové body jsme získali za domácí švestkové buchty. *Mňam-mňam*


nadpis
ajax

nadpis
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

nadpis
Zámek Potštejn
Muzeum řemesel Letohrad
Hora Matky Boží Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Vodácká řeka Orlice


nadpis
camp.cz Motorkáři vítáni
www.pekarnaletohrad.cz Klášterecké masné pochoutky, a. s. Pivovar Holba a.s. - Hanušovice Hamé.cz Zelená vrána Krkonošský produkt www.dokempu.cz www.mojeorlickehory.cz

nadpis

Právě online: 1
Návštěvy dnes: 6
Návštěvy za týden: 491
Návštěvy za měsíc: 1796
Návštěvy celkem: 370210
Ubytovací řád  Tisk článku  

UBYTOVACÍ ŘÁD Autocampu /ATC/ Šlechtův palouk

1.Převzetím chaty od obsluhy recepce či zakoupením pobytu / pronájem místa/ se host autocampu zavazuje užívat chatu či prostor v souladu se smlouvou o ubytování (ubytovacím řádem), vyvěšenými protipožárními směrnicemi, pokyny obsluhy recepce a personálu autocampu.Uložení řádu: na internetu na webových stránkách, na okně Recepce zvenku, na stole v Recepci.


2. V autocampu se může ubytovat host, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů je hostu vytvořen doklad o úhradě v hotovosti. Host obdrží doklad o uhrazení pobytu, označení dopravního prostředku a je mu umožněn vjezd do areálu autocampu. Je mu doporučeno místo pro ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení. 

3. Chata je předána k užívání. Je inkasována vratná záloha 500,- Kč na závěrečný  úklid v chatě a klíč od vstupních dveří. V případě ztráty klíče od chaty je host povinen neprodleně nahlásit ztrátu  v Recepci. 

4. V chatě může být ubytována pouze osoba / osoby/, která je řádně přihlášena. Autocamp zpracovává osobní údaje pro splnění zákonných povinností a oprávněného zájmu - viz Informace o nakládání s osobními údaji 


5. Autocamp může ve výjimečných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky / jiné číslo chaty/.


6. Autocamp je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od 14:30 hod nejpozději do 19.00 hod. Do této doby se chata pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Při pozdějším příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu telefonicky na číslo: +420 724 147 317


7. Host užívá chatu po dobu, na kterou bylo ubytování sjednáno. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu autocamp účtovat pobyt za následující den. Host je povinen v den ukončení pobytu vyklidit pokoj do 10:30 hod a předat klíč na recepci. Pokud chatu host nevyklidí v den odjezdu do 10:30 hod a není toto předem dohodnuto s obsluhou Recepce, je toto bráno jako prodloužení pobytu.   

8. Hosté ve vlastním ubytovacích zařízeních /stany, obytné vozy, přívěsy/ jsou povinni svůj pobyt ukončit do 12:00 hodin posledního dne pobytu. PRODLOUŽENÍ pobytu na následující den je rovněž do 12:00 hodin!!!!


9. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu v chatě, může mu být nabídnuta i jiná chata než ta, ve které byl původně ubytován. 


10. Host má právo užívat zařízení chaty, autocampu s příslušenstvím, společný prostor a služby. Za škody, které způsobí na majetku chaty případně v autocampu odpovídá podle platných předpisů. 

11. Host je povinen dodržovat zásady hygieny, čistoty, pořádku ve všech prostorách chaty a autocampu. 

12. Kouření je zakázáno ve všech chatách, ve všech prostorách společného sociálního zařízení !!!


13. V chatách se nesmí bez souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek, ani jinak nic měnit.


14. V chatách je zákázáno používat vlastní elektrospotřebiče.


15. Domácí zvířata mohou být ubytována pouze za poplatek a po evidenci v Recepci.

16. Domácí zvířata se po areálu autocampu mohou pohybovat pouze na krátkém vodítku a za doprovodu majitele.


17.Návštěvy přicházející na ubytovanými hosty se mohou přijímat pouze po ohlášení v Recepci a uhrazení vstupního poplatku.


18. Host je povinen při každém odchodu z chaty prověřit vypnutí elektrospotřebičů,nabíječek telefonů, uzavření oken,dveří.


19. Noční klid je pro ubytované stanoven od 22.00 do 6:00 hod.následujícího dne. Ve svátek, v sobotu a neděli od 22:00 do 8:00 hodin. HOST se chová v tuto dobu tak, aby NERUŠIL ostatní hosty.

20. Pokud host naruší noční klid svým chováním, může být z arealu autocampu vykázán a to bez náhrady. Dále uhradí veškeré náklady spojené s jeho chováním / ostraha, výjezdová skupina, zdravotníci, ...atd./ 

21. Autocamp neodpovídá za zaparkovaná auta a věci v autě uložené.


22.V chatách nebo společných prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do bez dozoru dospěl

23.Požadujeme, aby rodiče doprovázeli své děti na společná sociální zařízení včetně zachování pořádku, věnovali se dětem.


24. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným Ceníkem, vždy při začátku pobytu a příjezdu do autocampu.    

25. Platba je splatná při předložení vyúčtování a to pouze v HOTOVOSTI. 

26. Ceník ubytování je k nahlédnutí na stole v Recepci, na okně Recepce, na internetových stránkách. 

27. Pokud host ukončí pobyt dříve je uhrazená částka za dobu zrušeného pobytu účtována jako storno poplatek, a tudíž je nevratná.


28. Pokud přícházející host/ osoba /je pod vlivem alkoholu či omamných látek a nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do autocampu.V případě již ubytovaného hosta, který neuposlechne výzvy a svých chováním bude obtěžovat jiné hosty a nebude dodržovat ubytovací řád, bude vykázán z areálu autocampu bez náhrady. Dále mu budou předloženy k úhradě náklady spojené s jeho chováním a vykázáním.


29. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení autocampu právo odstoupit od poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. 

30. Host zakoupením pobytu a úhradou za ubytování potvrzuje, že se seznámil, četl, porozuměl a bude dodržovat  Ubytovací řád Autocampu Šlechtův palouk. Rovněž zodpovídá za chování své rodiny, dětí, rodinných příslušníků.


Ubytovací řád platný od 1.2.2019